Μη καταβολή ασφαλιστικού και σμυριδικού επιδόματος προς ΙΚΑ και σμυριδεργάτες το 2011

Προς το προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

                               ΑΝΑΦΟΡΑ

 

                                Για τον κ. Υπουργό

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Θέμα: Μη καταβολή ασφαλιστικού και σμυριδικού επιδόματος προς ΙΚΑ και σμυριδεργάτες το 2011

 

Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος  Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την επιστολή του Προέδρου του συνδέσμου Σμυριδορυκτών Όρμου Λυώνος  Νάξου για τη μη καταβολή ασφαλιστικού και σμυριδικού επιδόματος προς ΙΚΑ και σμυριδεργάτες το 20011. Αναφέρουν συγκεκριμένα  « για την καθυστέρηση πληρωμής του ασφαλιστικού δικαιώματος των σμυριδεργατών προς το ΙΚΑ για το 2011 όπως και για τη μη καταβολή του σμυριδικού δικαιώματος » Επισημαίνουν δε ότι «η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί πρόβλημα στην ασφάλιση για το τρέχον  έτος όσο και στην ασφάλιση τους για το επόμενο»

Επισυνάπτεται η επιστολή του προέδρου του συνδέσμου Σμυριδορυκτών κ. Σιδερή. Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

                                       Αθήνα, 09.07.2012

 

                                   Ο καταθέτων Βουλευτής

 

                                      Νικόλαος Συρμαλένιος