Παραχώρηση της χρήσης της παραλίας της Φτελιάς

 

Οι Βουλευτές Κυκλάδων κ.κ. Νίκος Συρμαλένιος, Αντώνιος Συρίγος και Νίκος Μανιός  κατέθεσαν αναφορά την επιστολή του Δήμου Μυκόνου της 13.09.2017 με αρ. πρωτ. 8688 και την υπ΄αρ. 143/2017 απόφαση του Δ.Σ Μυκόνου σχετικά με την ενδεχόμενη παραχώρηση της χρήσης της παραλίας της Φτελιάς.  Η αναφορά έγινε προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, καθώς και προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΤΕΛΙΑΣ

ΦΤΕΛΙΑ