Υπολειτουργία Κέντρου Υγείας Τήνου και προβλήματα απόρων πολιτών

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Για τον κ. Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: Υπολειτουργία Κέντρου Υγείας Τήνου και προβλήματα απόρων πολιτών

 

Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος  Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την επιστολή του Προέδρου της Δ.Ε/Κ.Υ. Τήνου (18-06-2012) για τις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας του νησιούκαι για τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άποροι ως προς την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας. Αναφέρει συγκεκριμένα την υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό και  σε προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, η οποία και θέτει σε κίνδυνο «τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας» και την «ασφαλή λειτουργία των εφημεριών». Επισημαίνει δε την αδυναμία των απόρων ασθενών να ανταποκριθούν στη δαπάνη μετακίνησης σε μεγάλα νοσοκομεία για την προμήθεια της μηνιαίας φαρμακευτικής αγωγής τους αλλά και στο κόστος διακομιδής τους σε περίπτωση ανάγκης.

 

Επισυνάπτεται η Επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

 

 

                                       Αθήνα, 25.07.2012

 

                                   Ο καταθέτων Βουλευτής

 

 

 

 

                                      Νικόλαος Συρμαλένιος