Περικοπή χρηματοδότησης Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης για το έτος 2012

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Για τους κ.κ. υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών

 

Θέμα: Περικοπή χρηματοδότησης Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης για το έτος 2012

 

Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος  Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την επιστολή του Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης, κ. Γιάννη Δεκαβάλλα,  με την οποία γίνεται αναφορά στην περικοπή της χρηματοδότησης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης για το έτος 2012.

 

 

Επισυνάπτεται η Επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

 

 

                                       Αθήνα, 04.09.2012

 

                                   Ο καταθέτων Βουλευτής

 

                                      Νικόλαος Συρμαλένιος